Тел: 052/630-087

Мобилен Виваком: 0888/349-286

Мобилен Мтел: 0886/432-833


Вижте кой и в кои случаи няма право да иска удостоверение за актуално състояние на фирмата Ви?

Вижте повече


Публикуване на ГФО и Декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за 2021 г в интернет за 7 лв:
(краен срок за декларациите и ГФО на непререгистрираните ЮЛНЦ- 30.06.2022 г, за ГФО 2021 г- 30.09.2022 г)

- Незабавно публикуване

- Незабавно получаване на Удостоверение за публикуван финансов отчет

- Отсрочено плащане, възможност за on-line плащане

Публикувайте Вашите ГФО бързо, лесно, без никакви формалности, в удобен за Вас формат с публикувани до сега над 22 500 ГФО в сайтовете на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД до 30.09.2021 г!

Публикацията в нашите сайтове и таксата, платена еднократно, осигуряват изискваният от чл.38, ал.7 от Закона за счетоводството 3-годишен неплатен свободен достъп до Вашите годишни финансови отчети (ГФО).

Ако пускате повече отчети, попитайте за отстъпка


 

ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ

 


 

Нормативна база актуална към

26.01.2022 г.

действаща за

2022 г

Вижте повече


Полезни връзки


От 01.04.2022 г, "АВЕ КОМЕРС" ЕООД е с НОВО работо време с клиенти:

- Вторник от 10.00 ч до 13.00 ч
- През останалите работни дни от седмицата- от понеделник до петък включително- след предварителна уговорка по телефона.
- През цялото време можете да ползвате услугите ни дистанционно, като цените за дистанционните ни услуги, продължават да са приравнени на цените ни при посещение при нас.

 

Регистрация на нова фирма ЗА 1 ДЕН


съгласно изискването на закона, до края на следващия работен

ден след подаването
на документите за регистрация, следва да

получите ЕИК на новата си фирма


Актуално предложение:


 

Регистрация на фирма с включени всички такси, включително удостоверение с БУЛСТАТ / ЕИК и заличени лични данни в публичните, в ТР, документи на фирмата:

Регистрация на ЕООД / ООД- 204 лв
, спестявате 6 лв от нотариална заверка на заявлението и не ходите до Агенция по вписванията

Регистрация на ЕТ- 80 лв
с едно посещение при нас, без да ходите до нотариус и Агенция по вписванията

Закриване на ЕТ- 75 лв
с едно посещение при нас, без да ходите до нотариус и Агенция по вписванията

 

Закриване на СД, ЕООД / ООД- 348,00 лв- крайна цена за всички етапи на процедурата в търговския регистър с включени всички такси, включително удостоверения за извършено вписване.

 

Публикуване на ГФО в търговския регистър- 40 лв, с едно посещение при нас, без да ходите до нотариус и Агенция по вписванията

Публикуване на Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч за предприятията без дейност- 40 лв, с едно посещение при нас, без да ходите до нотариус и Агенция по вписванията

Започвате, променяте или разширявате бизнеса си, но дали сте избрали най-изгодната за Вас форма? Възползвайте се от нашия опит! Ние сме консултирали хиляди фирми от 1990 г до сега и някои от тях вече са утвърдени в национален мащаб.

 

Предоставяме Ви пълната услуга по РЕГИСТРАЦИЯ на фирма- ЕТ, СД, ООД, ЕООД, всякакви ПРОМЕНИ- капитал, съдружници, управители, наименование, седалище и адрес на управление, предмет на дейност, ПРЕХВЪРЛЯНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ, ЛИКВИДАЦИЯ И ЗАЛИЧАВАНЕ на фирма, вписване на всякакви обстоятелства и обявяване на актове, включително публикуване на ГФО в Агенция по вписванията- търговския регистър, ДЗЗД- неперсонифицирани, граждански дружества по ЗЗД за ВАРНА и дистанционни услуги за цялата страна.

 

Предлагаме Ви комплексна услуга, включваща съобразяване на юридическите, икономически и данъчни аспекти при избора на правно - организационната форма на Вашата фирма, а правната страна на услугите, предоставяни от нас се обслужва от правоспособен адвокат, чийто хонорар е включен в посочените тук цени.

 

Предоставяме Ви безплатна консултация, относно най-подходящата за Вас и Вашата дейност форма за извършване на съответната дейност. Проверяваме дали предпочитаното от Вас име за фирмата Ви е уникално и съставяме документите, необходими за Вашата регистрация, както и Ви предоставяме консултация, относно останалите документи, ако се изискват такива. Всички такси- наши и държавни заплащате на едно място- при нас и ние се разплащаме с търговския регистър, като банковите такси по преводите са за наша сметка. За абсолютно всички плащания към нас, получате фактури, а за държавните такси, изискваните от закона документи.

Подаваме документите в Агенцията по вписванията по електронен път и няма да Ви изпращаме при нотариус да си заверявате заявленията, с което Ви спестяваме не само ходенето до там, но и съответната нотариална такса. Спестяваме Ви и чакането по опашки и ходенето до Агенцията по вписването.

При всяко вписване в търговския регистър, изискващо актуализиране на устава/дружествения договор на фирмата, за което ние Ви съдействаме, заличаваме личните Ви данни от публично достъпните в регистъра документи, което Ви защитава от злоупотреби.

Накрая получавате от нас удостоверение за актуално състояние с отразени всички обстоятелства по исканата от Вас регистрация, включително ЕИК / БУЛСТАТ само срещу държавна такса, като нашата услуга по получаване на удостоверението е безплатна за Вас. От нас можете да закупите и печат за новата си фирма и да го получите заедно с Удостоверението за регистрация, с което фирмата Ви е напълно готова за започване на дейност без допълнителни регистрации в НАП, НОИ или другаде, ако дейността Ви не е специфично регулирана и не изисква допълнителна регистрация, лиценз или разрешение.

Новини - регистрация на фирми

Последни новини:

Публикувано становище на НАП

 

 

01.02.2022 г

Публикувано е становище на НАП № 20-00-23 / 28.01.2022 г за прилагане на осигурителното законодателство за 2022 г

 

Вижте повече

въпроси - регистрация на фирми


За колко време става регистрацията на фирма?

 

Искам да си регистрирам фирма- ЕООД и срещам различни обяви, че това става експресно, като времето варира от 1 ден, дори няколко часа, до 1 седмица. Реални ли са тези срокове и ако- не, какъв е този документ, който дават за един ден?


От 12.11.2015 г влезе в сила промяна в Закона за търговския регистър, според която разглеждането на постъпили документи за регистрация на нова фирма и произнасянето по тях става до края на следващия работен ден.

 

Това означава, че до края на деня, следващ деня на подаването на документите Вашата нова фирма трябва да бъде регистрирана и Вие да получите ЕИК за нея.

 

За всички останали регистрации- промени, прекратявания, заличавания, прехвърляне и т.н. важат досегашните разпоредби на ЗТР- вписването на заявените обстоятелства трябва да стане на четвъртия работен ден, след подаването, като изключение от това правило е срокът за обявяване на годишни финансови отчети, който остава неопределен.

 

Рагистрацията на фирма не може да стане веднага, в момента на подаването. Това, което някои колеги дават на клиентите си в момента на подаването на заявление за регистрая, не е удостоверение за регистрирана фирма в Агенция по вписванията. Това е копие от Вашето собствено заявление с входящ номер. Този документ не е за регистрирана фирма и с него не можете да работите. Той удостоверява, че просто имате внесено заявление за регистрация с този входящ номер. Нищо повече!

 

Удостоверението Ви с вписан в него 9-цифрен ЕИК /Булстат/ ще излезе след регистрацията на фирмата, което трябва да стане до края на следващия ден, след подаването на документите за регистрация в търговския регистър.

 

... Вижте повече

бутони за споделяне

RSS канал   Карта на сайта