Тел: 052/630-087

Мобилен Виваком: 0888/349-286

Мобилен Мтел: 0886/432-833


Вижте кой и в кои случаи няма право да иска удостоверение за актуално състояние на фирмата Ви?

Вижте повече


Публикуване на ГФО и Декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за 2020 г в интернет за 7 лв:
(краен срок за декларациите и ГФО на непререгистрираните ЮЛНЦ- 30.06.2021 г, за ГФО 2020 г- 30.09.2021 г)

- Незабавно публикуване

- Незабавно получаване на Удостоверение за публикуван финансов отчет

- Отсрочено плащане, възможност за on-line плащане

Публикувайте Вашите ГФО бързо, лесно, без никакви формалности, в удобен за Вас формат с публикувани до сега над 20 700 ГФО в сайтовете на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД до 19.01.2021 г!

Публикацията в нашите сайтове и таксата, платена еднократно, осигуряват изискваният от чл.38, ал.7 от Закона за счетоводството 3-годишен неплатен свободен достъп до Вашите годишни финансови отчети (ГФО).

Ако пускате повече отчети, попитайте за отстъпка


 

ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ

 


 

Нормативна база актуална към

02.03.2021 г.

действаща за

2021 г

Вижте повече


Полезни връзки


 

 

 

Екипът на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД Ви благодари за възможността и тази година да работи за Вас!
Пожелаваме Ви светли Рождественски и новогодишни празници и много здраве, щастие и успехи през Новата 2022 г

 

Във връзка с усложнената епидимиологична обстановка, молим, да имате предвид следното:
"АВЕ КОМЕРС" ЕООД продължава да извършва дейността си по вписвания на обстоятелства и обявявания на актове (ГФО, Декларации по чл.38, ал.9, т2 ЗСч за фирми без дейност, покани и пр.) в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ и регистър БУЛСТАТ само дистанционно или при нас след предварителна уговорка по телефона.
За да Ви улесним и подпомогнем, до промяна на ситуацията, цените за дистанционните ни услуги, се приравняват на цените ни при посещение при нас.

 

Регистрация на нова фирма ЗА 1 ДЕН


съгласно изискването на закона, до края на следващия работен

ден след подаването
на документите за регистрация, следва да

получите ЕИК на новата си фирма


Актуално предложение:


 

Регистрация на фирма с включени всички такси, включително удостоверение с БУЛСТАТ / ЕИК:

Регистрация на ЕООД / ООД- 204 лв
, спестявате 6 лв от нотариална заверка на заявлението и не ходите до Агенция по вписванията

Регистрация на ЕТ- 80 лв
с едно посещение при нас, без да ходите до нотариус и Агенция по вписванията

Закриване на ЕТ- 75 лв
с едно посещение при нас, без да ходите до нотариус и Агенция по вписванията

 

Закриване на СД, ЕООД / ООД- 348,00 лв- крайна цена за всички етапи на процедурата в търговския регистър с включени всички такси, включително удостоверения за извършено вписване.

 

Публикуване на ГФО в търговския регистър- 50 лв, с едно посещение при нас, без да ходите до нотариус и Агенция по вписванията

Публикуване на Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч за предприятията без дейност- 40 лв, с едно посещение при нас, без да ходите до нотариус и Агенция по вписванията

Започвате, променяте или разширявате бизнеса си, но дали сте избрали най-изгодната за Вас форма? Възползвайте се от нашия опит! Ние сме консултирали хиляди фирми от 1990 г до сега и някои от тях вече са утвърдени в национален мащаб.

 

Предоставяме Ви пълната услуга по РЕГИСТРАЦИЯ на фирма- ЕТ, СД, ООД, ЕООД, всякакви ПРОМЕНИ- капитал, съдружници, управители, наименование, седалище и адрес на управление, предмет на дейност, ПРЕХВЪРЛЯНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ, ЛИКВИДАЦИЯ И ЗАЛИЧАВАНЕ на фирма, вписване на всякакви обстоятелства и обявяване на актове, включително публикуване на ГФО в Агенция по вписванията- търговския регистър, ДЗЗД- неперсонифицирани, граждански дружества по ЗЗД за ВАРНА и дистанционни услуги за цялата страна.

 

Предлагаме Ви комплексна услуга, включваща съобразяване на юридическите, икономически и данъчни аспекти при избора на правно - организационната форма на Вашата фирма, а правната страна на услугите, предоставяни от нас се обслужва от правоспособен адвокат, чийто хонорар е включен в посочените тук цени.

 

Предоставяме Ви безплатна консултация, относно най-подходящата за Вас и Вашата дейност форма за извършване на съответната дейност. Проверяваме дали предпочитаното от Вас име за фирмата Ви е уникално и съставяме документите, необходими за Вашата регистрация, както и Ви предоставяме консултация, относно останалите документи, ако се изискват такива. Всички такси- наши и държавни заплащате на едно място- при нас и ние се разплащаме с търговския регистър, като банковите такси по преводите са за наша сметка. За абсолютно всички плащания към нас, получате фактури, а за държавните такси, изискваните от закона документи.

 

Подаваме документите в Агенцията по вписванията по електронен път и няма да Ви изпращаме при нотариус да си заверявате заявленията, с което Ви спестяваме не само ходенето до там, но и съответната нотариална такса. Спестяваме Ви и чакането по опашки и ходенето до Агенцията по вписването.

 

Накрая получавате от нас удостоверение за актуално състояние с отразени всички обстоятелства по исканата от Вас регистрация, включително ЕИК / БУЛСТАТ само срещу държавна такса, като нашата услуга по получаване на удостоверението е безплатна за Вас. От нас можете да закупите и печат за новата си фирма и да го получите заедно с Удостоверението за регистрация, с което фирмата Ви е напълно готова за започване на дейност без допълнителни регистрации в НАП, НОИ или другаде, ако дейността Ви не е специфично регулирана и не изисква допълнителна регистрация, лиценз или разрешение.

Новини - регистрация на фирми

Последни новини:

Нови моменти в публикуването през 2021 г на ГФО и Декларациите за липса на дейност за 2020 г

 

 

19.01.2021 г

В ДВ бр.105 / 2020 г бяха публикувани последните промени в нормативните актове, уреждащи режима на публикуване на годишни финансови отчети- ГФО и на Декларациите за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч, които ще се прилагат през Кампания 2021 г за публикуването на ГФО и декларации за 2020 г, а именно:

1. Съществено се променя редът, сроковете и графикът за публикуване на ГФО и Декларациите по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Зсч за липса на дейност на ЮЛНЦ, във връзка с удължения срок да пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел- ЮЛНЦ- 31-ви декември 2022 г, на основание § 55 от ПЗР към ЗИД на КЗЛД (ДВ бр. 104/2020 г), както следва:

 

Вижте повече

въпроси - регистрация на фирми


За колко време става регистрацията на фирма?

 

Искам да си регистрирам фирма- ЕООД и срещам различни обяви, че това става експресно, като времето варира от 1 ден, дори няколко часа, до 1 седмица. Реални ли са тези срокове и ако- не, какъв е този документ, който дават за един ден?


От 12.11.2015 г влезе в сила промяна в Закона за търговския регистър, според която разглеждането на постъпили документи за регистрация на нова фирма и произнасянето по тях става до края на следващия работен ден.

 

Това означава, че до края на деня, следващ деня на подаването на документите Вашата нова фирма трябва да бъде регистрирана и Вие да получите ЕИК за нея.

 

За всички останали регистрации- промени, прекратявания, заличавания, прехвърляне и т.н. важат досегашните разпоредби на ЗТР- вписването на заявените обстоятелства трябва да стане на четвъртия работен ден, след подаването, като изключение от това правило е срокът за обявяване на годишни финансови отчети, който остава неопределен.

 

Рагистрацията на фирма не може да стане веднага, в момента на подаването. Това, което някои колеги дават на клиентите си в момента на подаването на заявление за регистрая, не е удостоверение за регистрирана фирма в Агенция по вписванията. Това е копие от Вашето собствено заявление с входящ номер. Този документ не е за регистрирана фирма и с него не можете да работите. Той удостоверява, че просто имате внесено заявление за регистрация с този входящ номер. Нищо повече!

 

Удостоверението Ви с вписан в него 9-цифрен ЕИК /Булстат/ ще излезе след регистрацията на фирмата, което трябва да стане до края на следващия ден, след подаването на документите за регистрация в търговския регистър.

 

... Вижте повече

бутони за споделяне

RSS канал   Карта на сайта