Тел: 052/630-087

Мобилен Виваком: 0888/349-286

Мобилен Мтел: 0886/432-833


Вижте кой и в кои случаи няма право да иска удостоверение за актуално състояние на фирмата Ви?

Вижте повече


Публикуване на ГФО и Декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за 2021 г в интернет за 7 лв:
(краен срок за декларациите и ГФО на непререгистрираните ЮЛНЦ- 30.06.2022 г, за ГФО 2021 г- 30.09.2022 г)

- Незабавно публикуване

- Незабавно получаване на Удостоверение за публикуван финансов отчет

- Отсрочено плащане, възможност за on-line плащане

Публикувайте Вашите ГФО бързо, лесно, без никакви формалности, в удобен за Вас формат с публикувани до сега над 22 500 ГФО в сайтовете на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД до 30.09.2021 г!

Публикацията в нашите сайтове и таксата, платена еднократно, осигуряват изискваният от чл.38, ал.7 от Закона за счетоводството 3-годишен неплатен свободен достъп до Вашите годишни финансови отчети (ГФО).

Ако пускате повече отчети, попитайте за отстъпка


 

ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ

 


 

Нормативна база актуална към

26.01.2022 г.

действаща за

2022 г

Вижте повече


Полезни връзки


Какво Ви предлагаме?

Какво Ви предлагаме при предоставяне на услугата по регистрация на обстоятелства и обявяване на актове на търговци по Търговския закон и на граждански дружества по Закона за задълженията и договорите, когато получавате услугата на място при нас?

Предоставяме Ви безплатна консултация, относно най-подходящата за Вас и Вашата дейност форма за извършване на съответната дейност. Съставяме документите, необходими за Вашата регистрация, както и Ви предоставяме консултация, относно останалите документи, които трябва да получите от административни и други органи, ако са необходими такива.

Спестяваме Ви чакането и ходенето до Агенцията по вписването. С това се занимаваме ние.

Накрая получавате от нас удостоверение за актуално състояние с отразени всички обстоятелства по исканата от Вас регистрация, включително ЕИК /БУЛСТАТ/ само срещу държавна такса, като нашата услуга по получаване на удостоверението е безплатна за Вас.

В посочените такси не са включени нотариалните такси за заверки на различни документи, когато такива са необходими, както и банковите такси при внасяне и теглене на капиталите на търговските дружества. Предоставянето на услуги по регистрация на обстоятелства в Търговския регистър от "АВЕ КОМЕРС" ЕООД става без нотариални заверки на заявленията, което Ви спестява нотариална такса, която за заверка на заявление, например, за регистрация на ЕТ е 6,00 лв с ДДС.

За да Ви спестим още една разходка:
Тъй като за регистрацията на ЕООД/ООД е необходимо да предоставите и нотариално заверен образец от подписа си, можете преди да дойдете при нас да направите това при предпочитан от Вас нотариус, като изтеглите от тук необходимия документ. След като го попълните, разпечатате и заверите при съответния нотариус, го донесете при нас, за да го приложим заедно с останалите документи. Тъй като в него се вписва и името на дружеството, което ще представлявате, моля, първо се обадете да проверим дали това име е свободно!

За колко време става?

Съгласно действащия Закона за Търговския регистър, регистрацията на нови фирми става до края на деня, следващ деня на подаване на заявления, освен ако не липсват необходими документи или не е платена изискуемата такса. В този случай се дава указание за представяне на липсващите документи до 3 работни дни, след което регистрацията се извършва, или ако указанието не е изпълнено, следва- отказ. Останалите регистрации- промени, прехвърляне, прекратяване, заличаване и т.н. остава, както до сега- на четвъртия работен ден след подаването на документите. Публикуването на годишни финансови отчети остава с неопределен срок- обикновено няколко месеца.

От 01.05.2016 г вписванията в регистър БУЛСТАТ също стават до края на деня, следващ деня на подаване на заявлението, освен ако не липсват необходими документи или не е платена изискуемата такса. В този случай се дава указание за представяне на липсващите документи до 5 работни дни, след което регистрацията се извършва, или ако указанието не е изпълнено, следва- отказ.

Този срок не включва времето, необходимо за предварителната подготовка на необходимите за регистрацията документи, която обикновено е няколко часа и зависи предимно от Вас.

Колко ще Ви струва?

Тук са посочени общите крайни суми за регистрация в съответния регистър и получаване на удостоверение за извършената регистрация, включително държавни, наши и преводни такси.
В цената е включено и заличаване на личните Ви данни от публично достъпните, в търговския регистър, документи, когато се регистрира нова фирми или се прави промяна, изискваща промяна в устава/дружествения договор на фирмата.
Изключенията са изрично посочени със знак "!!!" пред тях.

 

Регистрация на ЕТ:

80,00 лв
Промени и заличаване на ЕТ (!!! не включва удостоверение): 80,00 лв

Прехвърляне на предприятие на ЕТ:
!!! В тази такси не се включва прехвърляне на предприятие на ЕТ, в което има, подлежащи на вписване в службата по вписванията активи.

84,00 лв

Прехвърляне на друго предприятие:
!!! В тази такси не се включва прехвърляне на предприятие, в което има, подлежащи на вписване в службата по вписванията активи.

189,00 лв
Прокура на ЕТ: 94,00 лв
Регистрация на събирателно дружество /СД/: 189,00 лв
Регистрация на ООД и ЕООД: 204,00 лв
Промени /без прехвърляне на дялове на ЕООД и ООД и промени в капитала/: 120,00 лв
Промени с прехвърляне на дялове в ООД и ЕООД: 140,00 лв
Промени с промени в капитала на ООД и ЕООД: 155,00 лв

Промени в капитала на ООД и ЕООД чрез апортни вноски:

!!! Тази такса е ориентировачна и подлежи на предоговаряне в зависимост от сложността. Тя не включва таксите по производството по оценка на апорта.

345,00 лв
Прекратяване на СД, ООД, ЕООД: 129,00 лв
Заличаване на СД, ООД, ЕООД:
!!! В горните такси не е включено възнаграждание за съставяне на необходимите за заличаването на ТД отчети. Посочената такса се отнася за дружества, които са в процедура по ликвидация от не повече от 3 години. Във всички останали случаи таксата подлежи на предоговаряне.
149,00 лв

Обявяване на актове в търговския регистър /например покана до кредитори и т.н./:
!!! Не включва удостоверение.

70,00 лв
Обявяване на актове в търговския регистър- годишни финансови отчети- ГФО:
!!! Не включва удостоверение.
40.00 лв
Обявяване на актове в търговския регистър- Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСЧ:
!!! Не включва удостоверение.
40.00 лв

Запазване на фирма в търговския регистър:
!!! Не включва удостоверение.

70,00 лв

Получаване на електронно удостоверение за актуално състояние от ТР, когато се получава, като самостоятелна услуга:

 

Получаване на удостоверение за актуално състояние от ТР с мокър печат, когато се получава, като самостоятелна услуга:
наша такса- 30,00 лв, общо- наша такса + 5,00 лв за първата страница + по 2,00 лв за всяка следваща + 2,00 банкова такса.

8,00 лв

Регистрация, промяна и прекратяване на дружество по Закона за задълженията и договорите:

70,00 лв


Цените на всички останали услуги са по договоряне.

Всички цени са в български левове.

Всички цени са окончателни и върху тях не се начислява ДДС.

Всички плащания към нас се извършват само по банков път по банковата сметка, указана във фактурата, издадена на клиента.

 

За да се запознаете със специалните цени и отстъпки,
които предлагаме, моля вижте раздел "Специални цени"!

бутони за споделяне

RSS канал   Карта на сайта