Тел: 052/630-087

Мобилен Виваком: 0888/349-286

Мобилен Мтел: 0886/432-833


Вижте кой и в кои случаи няма право да иска удостоверение за актуално състояние на фирмата Ви?

Вижте повече


Публикуване на ГФО и Декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за 2021 г в интернет за 7 лв:
(краен срок за декларациите и ГФО на непререгистрираните ЮЛНЦ- 30.06.2022 г, за ГФО 2021 г- 30.09.2022 г)

- Незабавно публикуване

- Незабавно получаване на Удостоверение за публикуван финансов отчет

- Отсрочено плащане, възможност за on-line плащане

Публикувайте Вашите ГФО бързо, лесно, без никакви формалности, в удобен за Вас формат с публикувани до сега над 22 500 ГФО в сайтовете на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД до 30.09.2021 г!

Публикацията в нашите сайтове и таксата, платена еднократно, осигуряват изискваният от чл.38, ал.7 от Закона за счетоводството 3-годишен неплатен свободен достъп до Вашите годишни финансови отчети (ГФО).

Ако пускате повече отчети, попитайте за отстъпка


 

ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ

 


 

Нормативна база актуална към

26.01.2022 г.

действаща за

2022 г

Вижте повече


Полезни връзки


Публикуване на годишен финансов отчет- ГФО в търговския регистър

 

Обявяването на годишен финансов отчет- ГФО в Търговския регистър е задължителна ежегодна процедура за всички, вписани в търговския регистър предприятия,

Единственото изключение от това правило са едноличните търговци за годините, в които техните годишни финансови отчети не подлежат на одит, както и от 2018 г за предприятията, които не са осъществявали дейност по смисъла на § 1, т. 30 от ЗСч.

Вместо годишни финансови отчети- ГФО, в срок до 30 септември на следващата година, те публикуват в търговския регистър декларации по образец до 30 юни, с които декларират, че не са извършвали дейност.

За периодите започващи от и на 01.01.2019 г, публикуването на Декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за липса на дейност се извършва еднократно, т.е. ако през 2020 г сте декларирали, че през 2019 г предприятието не е извършвало дейност и това е продължило и през следващата година, то през следващите години не сте задължени отново да публикувате такава декларация.
Образец на декларацията можете да изтеглите от тук


Ако не желаете да чакате по безкрайни опашки и да си губите времето с тягостни административни процедури с несигурен изход, Ви предлагаме начин лесно, бързо и на атрактивна цена да отхвърлите това свое задължение- ние можем да  публикуваме отчетите и/или декларациите Ви вместо Вас.

При това само с 1 /едно/ посещение при нас. Без да ходите до нотариус, агенция по вписванията и т.н. Достатъчно е да ни посети представляващия дружеството с  годишния финансов отчет. Всичко останало е наша грижа.

Крайната цена за услугата е 40,00 лв,

а също и спестявате 6 лв нотариална такса за заверка на заявление, ако се подава от друго лице или пълномощно, ако го подава съставител на отчет.

Крайната цена за публикуване на Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за липса на дейност в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ е 40,00 лв.

За повече информация относно:
- Къде публикуват отчетите си предприятията, които не са вписани в търговския регистър и кой, къде и до кога трябва да публикува годишните си финансови отчети;

- Какви са глобите за непубликуване на ГФО в законовия срок;

- Какво подлежи на публикуване;

- Особености при публикуване на ГФО за някои видове предприятия

- Често задавани въпроси за публикуването на ГФО;

- Бланки за ГФО и др.

вижте специализираните ни сайтове за публикуване на годишни финансови отчети- ГФО: www.otcheti-firmi.com и www.публикуваненагфо.com


бутони за споделяне

RSS канал   Карта на сайта