Тел: 052/630-087

Мобилен Виваком: 0888/349-286

Мобилен Мтел: 0886/432-833


Вижте кой и в кои случаи няма право да иска удостоверение за актуално състояние на фирмата Ви?

Вижте повече


Публикуване на ГФО и Декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за 2020 г в интернет за 7 лв:
(краен срок за декларациите и ГФО на непререгистрираните ЮЛНЦ- 30.06.2021 г, за ГФО 2020 г- 30.09.2021 г)

- Незабавно публикуване

- Незабавно получаване на Удостоверение за публикуван финансов отчет

- Отсрочено плащане, възможност за on-line плащане

Публикувайте Вашите ГФО бързо, лесно, без никакви формалности, в удобен за Вас формат с публикувани до сега над 20 700 ГФО в сайтовете на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД до 19.01.2021 г!

Публикацията в нашите сайтове и таксата, платена еднократно, осигуряват изискваният от Закона за счетоводството 3-годишен неплатен свободен достъп до Вашите годишни финансови отчети (ГФО).

Ако пускате повече отчети, попитайте за отстъпка


 

ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ

 


 

Нормативна база актуална към

02.03.2021 г.

действаща за

2021 г

Вижте повече


Полезни връзки


Пререгистрация

Срокът и с това възможността за пререгистрация на фирмите изтече на 31.12.2011 г.

Всички фирми, за които са подадени заявления за пререгистрация чрез нас, вече са пререгистрирани и вписани в търговския регистър към Агенция по вписванията.

 

Защо се налага да пререгистрирате фирмата си?


Пререгистрацията на едноличните търговци, търговските дружества, клоновете на чуждестранните търговци, вписани в търговския регистър и кооперациите се налага, поради изискването на Закона за търговския регистър, в сила от 01.01.2008 г.

След тази дата регистрацията на посочените по-горе стопански субекти вече се извършва само в търговския регистър към Агенцията по вписванията, а всички регистрирани до този момент в търговските регистри към окръжните съдилища, имат срок, в който следва да се пререгистрират в търговския регистър към Агенцията по вписванията.


В какъв срок трябва да стане пререгистрацията на фирмите в търговкия регистър?


Срокът за пререгистрация беше удължен до 31.12.2011 г, но на практика от 01.01.2008 г, всеки, който желае да отрази промяна по партидата си, като търговец, не може да направи това без преди това да се пререгистрира. На практика, за да се впише промяна на обстоятелства на едноличен търговец, търговско дружество, клон или кооперация, като например- наименование, промени в съдружници, капитал, наследяване, прехвърляне на предприятие, седалище и адрес на управление, предмет на дейност и дори заличаване, трябва или първо да се пререгистрира и след това да поиска вписване на промяна или заличаване, или едновременно със заявлението за вписване на промени или заличаване, да поиска и пререгистрация.


Колко ще Ви струва пререгистрацията?


Няма държавна такса за пререгистрацията. Окръжните съдилища издават удостоверения за пререгистриция по § 4 от Закона за търговския регистър и Агенцията по вписванията вписва пререгистриращите се търговци и кооперации без държавна такса.

Процедурата, обаче не е толкова опростена, колкото беше обявено първоначално, тъй като е необходимо предварително да се снабдите с гореспоменатото удостоверение за пререгистрация от съответния окръжен съд, след което да попълните заявление и декларация по ЗТР и доста да почакате на опашка в Агенция по вписванията.

Ето защо, ние предлагаме срещу минимална такса от 40 лв за ЕТ и 50 лв за търговско дружество, да преминем през тази процедура вместо Вас и да Ви облекчим в поредното Ви административно задължение.

Важно е да уточним, че при нас процедурата отнема не повече от 30 - 40 минути, разбира се, ако разполагате с нужните документи, но дори някой от тях да Ви липсва, ние можем да набавим и него, вместо Вас.

Освен това няма да Ви изпращаме при нотариус, за да си заверявате заявленията за пререгистрация, което би Ви се наложило, ако просто упълномощите някой близък или дори често и специализирана фирма, да извърши същата услуга за Вас.

Така спестявате по 6 лева от всяко заявление, като за пререгистрация на търговско дружество, например ООД, се подават 2 такива заявления. Т.е. спестявате 12 лева от нотариални такси, ако ползвате услугите ни.


Какво ще стане, ако пропуснете срока за пререгистрация?


Съгласно сега действащия Закон за търговския регистър, ако до 31.12.2011 г не пререгистрирате фирмата си, то тя служебно ще бъде заличена. Служебно заличаване, обаче няма да означава и безплатно, тъй като процесът на ликвидация на едно търговско дружество и на заличаване на един търговец не е никък прост. Някой трябва да свърши цялата работа по ликвидацията и това ще бъде ликвидатор, назначен от Агенция по вписванията, възнаграждението, на когото ще бъде за сметка на заличаваната фирма.


Това означава, че:

- щом ще има възнаграждания за тези ликвидатори, то за тях ще следва да се внасят и осигуровки за сметка на ликвидираното дружество.

- за срока, през който дружествата са в ликвидация ще продължават да текат различни задължения, включително и за подаване на годишни отчети за дейността пред НАП и НСИ, както и за публикуването на годишните им финансови отчети в търговския регистър, като за пропускане само на последното задължение, ще препомним, че глобите започват от 500 лв.

- ако дружеството не плати възнагражденията на ликвидатора и дължимите бюджетни плащания върху него, то оставя неудовлетворени кредитори и такива ще бъдат най-малкото ликвидаторите и националния осигурителен институт. На практика най-застрашени са точно тези дружества, които не са работили или по други причини нямат имущество, защото това означава, че кредиторите на дружеството няма от какво да се удовлетворят.

- следователно дружествата не могат да бъдат просто заличени, а следва да преминат през процедура на несъстоятелност в съответния окръжен съд с всички произтичащи от това последици за съдружниците в тях и членовете на управителните му органи.

От неприятните последици при обявяване в несъстоятелност не са застраховани и едноличните търговци, които, ако не се пререгистрират до крайния срок, ще бъдат служебно заличени. Търговският закон, обаче позволява откриване на производство по несъстоятелност и на заличен едноличен търговец, след което, ако останат неудовлетворени кредитори, лицето повече не може да регистрира друга фирма на едноличен търговец.

В последната промяна на Закона за търговския регистър, процедурите са прецизирани и едно от нещата, които се предвиждат в него е след настъпването на крайния срок за пререгистрация, търговците да не могат да извършват никакви сделки, освен разплащания с работници и служители, като всички други техни сделки от тази датата нататък, да се считат за нищожни.

Крайно неприятни биха могли да бъдат и данъчните последствия от едно такова служебно прекратяване или заличаване, ако в патремониума на търговеца има имущество, тъй като за определени данъчни цели към датата на прекратяването или заличаването, то се смята за реализирано по пазарни цени, за което се дължат съответните данъци.

Едно служебно заличиване за търговци, които са имали дори и за съвсем кратко, дори и преди много години, назначен дори и един работник или служител, означава и неизпълнение на задължението на търговеца по чл.5, ал.10 и 12 от КСО за предаване на разплащателните му ведомости и останалите документи по трудови правоотношения в съответното подразделение на НОИ, което води след себе си глоба за юридическото лице от 500 до 2000 лв глоба, а за физическото лице- глоба от 50 до 1000 лв.

Очевидно вариантът "служебно заличаване" не е никак приемлив и много по-изгоден вариант за Вас е да пререгистрирате фирмата си и, ако не желаете занапред да работите с нея, Вие сами да поискате нейното заличаване по общия ред.

бутони за споделяне

RSS канал   Карта на сайта