Тел: 052/630-087

Мобилен Виваком: 0888/349-286

Мобилен Мтел: 0886/432-833


Вижте кой и в кои случаи няма право да иска удостоверение за актуално състояние на фирмата Ви?

Вижте повече


Публикуване на ГФО и Декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за 2021 г в интернет за 7 лв:
(краен срок за декларациите и ГФО на непререгистрираните ЮЛНЦ- 30.06.2022 г, за ГФО 2021 г- 30.09.2022 г)

- Незабавно публикуване

- Незабавно получаване на Удостоверение за публикуван финансов отчет

- Отсрочено плащане, възможност за on-line плащане

Публикувайте Вашите ГФО бързо, лесно, без никакви формалности, в удобен за Вас формат с публикувани до сега над 22 500 ГФО в сайтовете на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД до 30.09.2021 г!

Публикацията в нашите сайтове и таксата, платена еднократно, осигуряват изискваният от чл.38, ал.7 от Закона за счетоводството 3-годишен неплатен свободен достъп до Вашите годишни финансови отчети (ГФО).

Ако пускате повече отчети, попитайте за отстъпка


 

ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ

 


 

Нормативна база актуална към

26.01.2022 г.

действаща за

2022 г

Вижте повече


Полезни връзки


Дистанционна регистрация

Дистанционната регистрация е начин да се възползвате от услугите ни, независимо от това, къде се намирате, къде в България желаете да бъде седалището на фирмата Ви или къде вече се намира то. На практика Ви предоставяме услугата без да ни посещавате и кореспонденцията между нас се осъществява предимно чрез електронна поща.


Какво Ви предлагаме при дистанционната регистрация на обстоятелства и обявяване на актове в Търговския регистър?

Предоставяме Ви безплатна консултация, относно най-подходящата за Вас и Вашата дейност форма за извършване на съответната дейност.

Съставяме документите, необходими за Вашата регистрация, както и Ви предоставяме консултация, относно останалите документи, които трябва да получите от административни и други органи, ако са необходими такива.

Спестяваме Ви чакането и ходенето до Агенцията по вписването. С това се занимаваме ние.

Когато съответната регистрация бъде извършена или съответните актове обявени в Търговския регистър, Ви уведомяваме по подходящ начин. В услугата по дистанционна регистрация не е включено получаването от нас на удостоверение за актуално състояние, но в основната част от случаите, то не е и необходимо- вижте тук защо!

В посочените такси не са включени нотариалните такси за заверки на различни документи, когато такива са необходими, както и банковите такси при внасяне и теглене на капиталите на търговските дружества. Предоставянето на услуги по регистрация на обстоятелства в Търговския регистър от "АВЕ КОМЕРС" ЕООД става без нотариални заверки на заявленията, което Ви спестява нотариалните такси, като за регистрация на Е/ООД, например при нас спестявате 6,00 лв с ДДС от нотариални такси.

Предоставянето на дистанционната услуга по регистрация на обстоятелства и обявяване на актове в Търговския регистър, става САМО след запитване чрез по-долу приложената форма за контакт.


За колко време става?

Съгласно последните промени в Закона за Търговския регистър, регистрацията на нови фирми става до края на деня, следващ деня на подаване на заявления, освен ако не липсват необходими документи или не е платена изискуемата такса. В този случай се дава указание за представяне на липсващите документи до 3 работни дни, след което регистрацията се извършва, или ако указанието не е изпълнено, следва- отказ. Останалите регистрации- промени, прехвърляне, прекратяване, заличаване и т.н. остава, както до сега- на четвъртия работен ден след подаването на документите. Публикуването на годишни финансови отчети остава с неопределен срок- обикновено няколко месеца.

От 01.05.2016 г вписванията в регистър БУЛСТАТ също стават до края на деня, следващ деня на подаване на заявлението, освен ако не липсват необходими документи или не е платена изискуемата такса. В този случай се дава указание за представяне на липсващите документи до 5 работни дни, след което регистрацията се извършва, или ако указанието не е изпълнено, следва- отказ.


Този срок не включва времето, необходимо за предварителната подготовка на необходимите за регистрацията документи, което зависи предимно от Вас.


Колко ще Ви струва?

Тук са посочени общите крайни суми за дистанционна регистрация в Търговския регистър, включително държавни, наши и преводни такси.
В цената е включено и заличаване на личните Ви данни от публично достъпните, в търговския регистър, документи, когато се регистрира нова фирми или се прави промяна, изискваща промяна в устава/дружествения договор на фирмата.
Изключенията са изрично посочени със знак "!!!" пред тях.

Регистрация на ЕТ:

90,00 лв

Промени и заличаване на ЕТ: 80,00 лв

Прехвърляне на предприятие на ЕТ:
!!! В тази такси не се включва прехвърляне на предприятие на ЕТ, в което има, подлежащи на вписване в службата по вписванията активи.

100,00 лв

Прехвърляне на друго предприятие:
!!! В тази такси не се включва прехвърляне на предприятие на ЕТ, в което има, подлежащи на вписване в службата по вписванията активи.

240,00 лв
Прокура на ЕТ: 110,00 лв
Регистрация на събирателно дружество /СД/: 200,00 лв
Регистрация на ООД и ЕООД: 225,00 лв
Промени /без прехвърляне на дялове и промени в капитала на ЕООД и ООД/: 130,00 лв
Промени с прехвърляне на дялове в ООД и ЕООД: 180,00 лв
Промени с промени в капитала на ЕООД и ООД: 145,00 лв
Промени в капитала на ООД и ЕООД чрез апортни вноски:

!!! Тази такса е ориентировъчна и подлежи на предоговаряне в зависимост от сложността. Тя не включва таксите по производството по оценка на апорта.
385,00 лв
Прекратяване на СД, ООД, ЕООД:

165,00 лв

Заличаване на СД, ООД, ЕООД:

!!! В горните такси не е включено възнаграждание за съставяне на необходимите за заличаването на ТД отчети. Посочената такса се отнася за дружества, които са в процедура по ликвидация от не повече от 3 години. Във всички останали случаи таксата подлежи на предоговаряне.
180,00 лв
Обявяване на актове в търговския регистър /например покана до кредитори и т.н./: 80,00 лв
Обявяване на актове в търговския регистър- годишни финансови отчети- ГФО
40.00 лв
Обявяване на актове в търговския регистър- Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч: 40.00 лв
Запазване на фирма в търговския регистър: 80,00 лв
Регистрация, промяна и прекратяване на дружество по Закона за задълженията и договорите

 

80.00 лв


Цените на всички останали услуги са по договоряне.

Всички цени са в български левове.
Всички цени са окончателни и върху тях не се начислява ДДС.
Всички плащания към нас се извършват само по банков път по банковата сметка, указана във фактурата, издадена на клиента.

Форма за контакт

за предоставяне на дистанционна услуга по регистрация на обстоятелства и обявяване на актове в Търговския регистър.


 

Моля, обърнете внимание: Като ни изпращате запитване чрез тази форма, Вие потвърждавате желанието си, имейла, който сте посочили, да бъде използван за кореспонденция между нас, във връзка с ползването на услугата по дистанционна регистрация на обстоятелства и обявяване на актове в Търговския регистър.

Моля посочете реален имейл адрес, тъй като, след като получим съобщението Ви, ще поискаме потвърждение!

След като попълните данните си, кликнете върху бутон "Изпрати".

бутони за споделяне

RSS канал   Карта на сайта