Тел: 052/630-087

Мобилен Виваком: 0888/349-286

Мобилен Мтел: 0886/432-833


Вижте кой и в кои случаи няма право да иска удостоверение за актуално състояние на фирмата Ви?

Вижте повече


Публикуване на ГФО и Декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за 2021 г в интернет за 7 лв:
(краен срок за декларациите и ГФО на непререгистрираните ЮЛНЦ- 30.06.2022 г, за ГФО 2021 г- 30.09.2022 г)

- Незабавно публикуване

- Незабавно получаване на Удостоверение за публикуван финансов отчет

- Отсрочено плащане, възможност за on-line плащане

Публикувайте Вашите ГФО бързо, лесно, без никакви формалности, в удобен за Вас формат с публикувани до сега над 22 500 ГФО в сайтовете на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД до 30.09.2021 г!

Публикацията в нашите сайтове и таксата, платена еднократно, осигуряват изискваният от чл.38, ал.7 от Закона за счетоводството 3-годишен неплатен свободен достъп до Вашите годишни финансови отчети (ГФО).

Ако пускате повече отчети, попитайте за отстъпка


 

ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ

 


 

Нормативна база актуална към

26.01.2022 г.

действаща за

2022 г

Вижте повече


Полезни връзки


Често задавани въпроси

Кликнете върху даден въпрос, за да видите отговора.

За колко време става регистрацията на фирма?

Искам да си регистрирам фирма- ЕООД и срещам различни обяви, че това става експресно, като времето варира от 1 ден, дори няколко часа, до 1 седмица. За колко време става в действителност регистрацията на фирма?

 

От 12.11.2015 г влезе в сила промяна в Закона за Търговския регистър, според която разглеждането на постъпили документи за регистрация на нова фирма и произнасянето по тях става до края на следващия работен ден.

 

Това означава, че до края на деня, следващ деня на подаването на документите Вашата нова фирма трябва да бъде регистрирана и Вие да получите ЕИК за нея.

 

Удължаване на този срок може да се получи, ако към заявлението не са приложени всички документи или не е платена дължимата държавна такса. В този случай се дава указание да се представят съответните документи и се определя срок за изпълнение на указанието до 3 работни дни, след което регистрацията се извършва, или ако указанието не се изпълни, следва отказ.

 

За всички останали регистрации- промени, прекратявания, заличавания, прехвърляне и т.н. важат досегашните разпоредби на ЗТР- вписването на заявените обстоятелства трябва да стане на четвъртия работен ден, след подаването, като изключение от това правило е срокът за обявяване на годишни финансови отчети, който остава неопределен.

 

Регистрацията на фирма не може да стане веднага в момента на подаването, тъй като тя става в търговския регистър към Агенцията по вписванията. Към когото и да се обърнете за тази услуга, регистрацията на Вашата фирма ще стане там. Всички постъпили заявления, независимо дали подадени на гише в Агенцията или по електронен път и независимо от това от кого са подадени, се подреждат по реда на постъпването им в единна обща национална база, след което се разглеждат по реда на постъпването им. Това означава, че няма как да се знае кой точно ще разгледа дадено заявление, тъй като при тази система може заявление, подадено в Лом например, да бъде разгледано от длъжностно лице в Бургас.

 

Това, което някои колеги дават на клиентите си в момента на подаването на заявлението не е удостоверение за регистрирана фирма в Агенция по вписванията. Това е копие от Вашето собствено заявление за вписване с входящ номер. Този документ не е за регистрирана фирма и с него не можете да работите. Той удостоверява, че просто имате внесено заявление за регистрация с този входящ номер. Нищо повече!

 

Удостоверението Ви с вписан в него 9-цифрен ЕИК /Булстат/ ще излезе след регистрацията на фирмата, което трябва да стане до края на следващия ден, след подаването на документите за регистрация в търговския регистър.

Трябва ли да публикуваме годишен доклад за дейността, заедно с годишния финансов отчет?

Управител съм на неработещо предприятие и сега научих, че заедно с годишния финансов отчет трябва да публикуваме и годишен доклад за дейността. Вярно ли е това и какво представлява този годишен доклад за дейността?

Щом предприятието Ви, независимо от това какво е то- ООД, ДЗЗД или нещо друго, не извършва дейност и не е част от група, то то не подлежи на задължителен финансов одит. Следователно, на основание чл.33, ал.1 от Закона за счетоводството за него не сте задължени да изготвяте годишен доклад за дейността, който да бъде приеман от общото събрание на съдружниците и публикуван.

 

 

Трябва ли да се прави нещо от наследниците на починал собственик на ЕТ?

Наскоро баща ми почина. Той имаше фирма на ЕТ и сега майка ми и аз се чудим- фирмата автоматично ли се закрива със смърта на баща ми или трябва да правим нещо с нея? До скоро чрез тази фирма баща ми извършва някакъв дребен бизнес и имаше и двама работници, но ние не желаем да продължим тази дейност. Трябва ли да я закриваме и как може да стане това, след като собственикът вече го няма?


Когато едноличен търговец почине фирмата му не се заличава автоматично, а се наследява от неговите наследници. Има възможност да бъде прехвърлена на някой от наследниците, ако има съгласие за това и така дейността и да бъде продължена. При Вас желание за продължаване на дейността, очевидно няма, следователно ще трябва да закриете фирмата на ЕТ.

Въпреки, че едноличният търговец е починал, прекратяването на фирмата, щом няма да работи, е задължително и това се прави от неговите наследници. За да поискате прекратяване на фирмата на ЕТ от Агенцията по вписванията, е необходимо да се снабдите с Удостоверение по § 5 от КСО за предадени разплащателни ведомости от Националния осигурителен институт. За целта е най-добре да се обърнете към счетоводителя на фирмата, тъй като е възможно и много вероятно най-малкото в НОИ да поискат да направят ревизия на фирмата, преди да приемат разплащателните ведомости и придружаващите ги документи и да Ви издадат удостоверение за това. Вие сами едва ли ще можете да се справите, още повече, че най-вероятно съответните документи са именно в обслужващия счетоводител.

 

 

бутони за споделяне

RSS канал   Карта на сайта